EMDR barn trinn 1

Etter EMDR grunnutdanning trinn I kan du ta dette kurset.

Da vil du lære å justere protokollen til alder på barnet, bruke traumenarrativ og tegning. Famileiperspektivet står sentralt.

Målet med dagene er å lære deg hvordan du kan bruke EMDR protokollen på barn i ulike aldre.

Innholdet på trinn I er basert på boken «Through the Eyes of a Child: EMDR with Childen» av Sandra Wilson og Robert Tinker, 1999.

Innholdet i trinn II er basert på «EMDR Therapy and Adjunct Approaches with Children, Complex Trauma, Attachment and Dissosiation», Ana M Gomez, 2013 og «EMDR for the Next Generation: Healing Children and Families», J Morris-Smitt and M Silvestre, 2014.

For barn som voksne gjelder det samme; følg standardprotokollen, avvik så lite som mulig. For de misnte barna må vi ofte bruke traumenarrativ, dette lærer du om på kurset.

Dagene gir deg et grunnlag for å kunne anvende EMDR på barn. Resten er opp til deg, øving og atter øving gjør mester! Det anbefales sterkt at du også får veiledning av en EMDR veileder etter kurset.

Introduksjon

Traume i et utviklingspsykologisk perspektiv:
Når barnet er født starter tilknytning, tilknytning er overlevelses atferd. Dette innebærer at barnet reagerer på den måten som mest gagner overlevelse i sitt utviklingsmiljø. Hvis barnet befinner seg i en spesifikk fysiologisk/emosjonell tilstand over tid, vil dette reaksjonsmønsteret lettere bli automatisk utløst, også i situasjoner der det ikke har noen adaptiv funksjon. (Siegel, 1999).

Studier av hjernens plastisitet gir støtte til at nevral utvikling pågår hele livet. Spebarnstudier viser at spebarnet har kapasitet til å konsolidere hukommelsespor, både implisitte og eksplisitte fra en ukes alder. (Heimann, 2002). Man kan se en kraftig utvikling av barnets hjerne de første 3 år.

Barnets hjerne formes av erfaring med omsorgsgiver og harmoniseres med foreldrenes. Foreldrenes hjerne bidrar til å organisere barnets, hvordan organiseringen skjer avhenger av kvaliteten på interaksjonen mellom barn og foreldre.

Erfaringer bidrar til å forme barnets hjerne og stressmestringsmekanismer. Barnets «toleransevindu» påvirkes.

Minner lagres på ulike måter i hjernen
Integrering av ny informasjon med tidligere informasjon og de ulike informasjonsdelene; lukt, smak, syn, kinetiske organ, følelsestilstand, minnenettverk mm. Dette utgjør grunnlaget for utviklingen av selvet.

Nevrologiske studier og biologisk grunnforskning belyser hvordan sosialiseringsprosessen blir til emosjonelle erfaringer, som igjen fører til hvordan selvbevisstheten utvikler seg og hvordan vi på bakgrunn av denne erfaringen regulerer oss i forhold til andre og i situasjoner (Shore, 1994).

Hukommelsesspor har et kognitivt, emosjonelt og fysiologisk aspekt. Det er disse tre aspektene vi vil ha tilgang til når traumehendelser skal bearbeides. Det er forskjell på bearbeidelse av traumatiske hendelser versus å lære seg å håndtere hendelsene.

Forståelse, håndtering og bearbeiding er ofte nødvendig for barn med traumereaksjoner.

Forskning bekrefter at EMDR er en effektiv behandling for å bearbeide traumatiske minner (Ahmad et. Al. 2007) også når for barn (Roos et al. 2009) og studier viser at man oppnår reduksjon i autonom stress respons (Sack, et al. 2008).

Kurset EMDR med barn: «EMDR anbefales av Verdens helseorganisasjon (WHO), American psychiatric association og International society for traumatic stress.

Jeg håper at disse dagene vil gi deg trygghet og kunnskap om hvordan vi kan bearbeide traumatiske hendelser med barn i alle aldre.

For en EMDR terapeut er alder ingen hindring.

Praktisk info:

Dato: 27.10.20
Tid: 08.30 – 16.30
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo
Kostnad: 2.750,- inkl lunsj mm.

Påmelding: ansavida@online.no eller kontaktskjema nedenfor.
Oppgi når du tok EMDR grunnutdanning, trinn I og fakturaadresse.

Kursene arrangere av:

Psykolog A. Savita Dalsbø
Spesialist i klinisk psykologi, NPF
EMDR Europe Approved C & A Trainer

Kontaktskjema