Barn og ungdom

Kurs: EMDR med barn og ungdom

Arrangør:
A Savita Dalsbø
Psykologspesialist, NPF
EMDR Europe Approved C & A Senior Trainer
savitadalsbo@gmail.com

Dato: 8.-10. april 2024

Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo
Kostnad: 9.800,- inkl. lunsj, kursmateriell mm.
Tid: 9.00-16.00 hver dag

Målet med kurset er å lære deg hvordan du kan bruke EMDR med barn i ulike aldre, familier, grupper og komplekse traume tilstander. Forutsetning for å delta er at du har deltatt på EMDR trinn I grunnutdanning. Det vil bli
presentert kliniske eksempler og vist filmer i hvordan EMDR tilpasses alder,
funksjonsnivå og språk. Tilknytning og familie perspektivet står sterkt i kurset. Videre vil du også få sett hvordan du kan gjøre EMDR med tegning.

 

Kurset gir deg et grunnlag for å kunne anvende EMDR på barn og ungdom i
alle aldre, helt ned til før språklig alder. Der vil dere se alternativer til
traumenarrativet og alternative måter å finne Targets på.

Påmelding:
savitadalsbo@gmail.com
Husk å oppgi fakturaadresse med epost eller org.nr for EHF faktura
Eventuelt ta kontakt på mobil 920 88481.

 

INTRODUKSJON

Traume i et utviklingspsykologisk perspektiv:

Når barnet er født starter tilknytning, tilknytning er overlevelses atferd. Dette
innebærer at barnet reagerer på den måten som mest gagner overlevelse i
sitt utviklingsmiljø. Hvis barnet befinner seg i en spesifikk fysiologisk/
emosjonell tilstand over tid, vil dette reaksjonsmønsteret lettere bli automatisk
utløst, også i situasjoner der det ikke har noen adaptiv funksjon. (Siegel,
1999).

Studier av hjernens plastisitet gir støtte til at utvikling pågår hele livet. Studier
viser at spebarnet har kapasitet til å konsolidere hukommelsespor, både
implisitte og eksplisitte fra en ukes alder. (Heimann, 2002). Man kan se en
kraftig utvikling av barnets hjerne de første 3 år.

 

Barnets hjerne formes av erfaring med omsorgsgiver og harmoniseres med
foreldrenes. Foreldrenes hjerne bidrar til å organisere barnets, hvordan
organiseringen skjer avhenger av kvaliteten på interaksjonen mellom barn og foreldre.

Erfaringer bidrar til å forme barnets hjerne og stressmestringsmekanismer.
Barnets «toleransevindu» påvirkes.

Minner lagres på ulike måter i hjernen. Integrering av ny informasjon med
tidligere informasjon og de ulike informasjonsdelene; lukt, smak, syn,
kinetiske organ, følelsestilstand, minnenettverk mm. Dette utgjør grunnlaget for utviklingen av selvet.

Nevrologiske studier og biologisk grunnforskning belyser hvordan
sosialiseringsprosessen blir til emosjonelle erfaringer, som igjen fører til
hvordan selvbevisstheten utvikler seg og hvordan vi på bakgrunn av denne
erfaringen regulerer oss i forhold til andre og i situasjoner (Shore, 1994).

 

Hukommelsesspor har et kognitivt, emosjonelt og fysiologisk aspekt.
Det er disse tre aspektene vi vil ha tilgang til når traumehendelser skal
bearbeides. Det er forskjell på bearbeidelse av traumatiske hendelser
versus å lære seg å håndtere hendelsene.

 

Forskning bekrefter at EMDR er en effektiv behandling for å bearbeide
traumatiske minner (Ahmad et. Al. 2007). Og når det gjelder barn; faktisk den mest effektive (Roos et al. 2009) videre viser studier at man oppnår reduksjon i autonom stress respons (Sack, et al. 2008).
EMDR er bla anbefalt av WHO og Helsedirektoratet.

Jeg håper kurset vil gi deg trygghet og kunnskap om hvordan vi kan
bearbeide traumatiske hendelser med barn i alle aldre.

For en EMDR terapeut er alder ingen hindring.

Psykolog A. Savita Dalsbø
Spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi, NPF
EMDR Europe Approved Child and Adolecent Trainer

Velkommen!

 

Obs: Kontaktskjema under er ikke lengre i bruk. Vennligst bruk savitadalsbo@gmail.com

Kontaktskjema