Barn og ungdom

UTDANNING I EMDR MED BARN OG UNGDOM

Målet med dette kurset er å lære deg hvordan du kan tilpasse EMDR til barn i ulike aldre.  I tillegg kan dette bidra til at du får en samtidig sertifisering i EMDR grunnutdanning og i EMDR med barn.

Dagene gir deg et godt grunnlag for å kunne anvende EMDR på barn, ungdom, små grupper og i familier.

Etter EMDR grunnutdanning trinn I,  kan du ta dette kurset. Da vil du lære å justere protokollen til alder på barnet, bruke traume narrativ og tegning. Familie perspektivet og relasjons traumer står sentralt.

Målet med dagene er å lære deg hvordan du kan bruke EMDR protokollen på barn i ulike aldre.

For barn som voksne gjelder det samme; følg standard protokollen, avvik så lite som mulig. For de minste barna må vi ofte bruke traume narrativ, dette lærer du om på kurset.

Dagene gir deg et grunnlag for å kunne anvende EMDR på barn. Resten er opp til deg, øving og atter øving gjør mester! Det anbefales sterkt at du også får veiledning av en EMDR veileder etter kurset.

Introduksjon

Traume i et utviklingspsykologisk perspektiv:
Når barnet er født starter tilknytning, tilknytning er overlevelses atferd. Dette innebærer at barnet reagerer på den måten som mest gagner overlevelse i sitt utviklingsmiljø. Hvis barnet befinner seg i en spesifikk fysiologisk/emosjonell tilstand over tid, vil dette reaksjonsmønsteret lettere bli automatisk utløst, også i situasjoner der det ikke har noen adaptiv funksjon. (Siegel, 1999).

Studier av hjernens plastisitet gir støtte til at nevral utvikling pågår hele livet. Spebarnstudier viser at spebarnet har kapasitet til å konsolidere hukommelses spor, både implisitte og eksplisitte fra en ukes alder. (Heimann, 2002). Man kan se en kraftig utvikling av barnets hjerne de første 3 år.

Barnets hjerne formes av erfaring med omsorgsgiver og harmoniseres med foreldrenes. Foreldrenes hjerne bidrar til å organisere barnets, hvordan organiseringen skjer avhenger av kvaliteten på interaksjonen mellom barn og foreldre.

Erfaringer bidrar til å forme barnets hjerne og stressmestrings mekanismer. Barnets «toleransevindu» påvirkes.

Minner lagres på ulike måter i hjernen
Integrering av ny informasjon med tidligere informasjon og de ulike informasjons delene; lukt, smak, syn, kinetiske organ, følelses tilstand, minne  nettverk mm. Dette utgjør grunnlaget for utviklingen av selvet.

Nevrologiske studier og biologisk grunnforskning belyser hvordan sosialiseringsprosessen blir til emosjonelle erfaringer, som igjen fører til hvordan selvbevisstheten utvikler seg og hvordan vi på bakgrunn av denne erfaringen regulerer oss i forhold til andre og i situasjoner (Shore, 1994).

Hukommelses spor har et kognitivt, emosjonelt og fysiologisk aspekt. Det er disse tre aspektene vi vil ha tilgang til når traume hendelser skal bearbeides. Det er forskjell på bearbeidelse av traumatiske hendelser versus å lære seg å håndtere hendelsene.

Forståelse, håndtering og bearbeiding er ofte nødvendig for barn med traume  reaksjoner.

Forskning bekrefter at EMDR er en effektiv behandling for å bearbeide traumatiske minner (Ahmad et. Al. 2007) også når for barn (Roos et al. 2009) og studier viser at man oppnår reduksjon i autonom stress respons (Sack, et al. 2008).

EMDR anbefales av Verdens helseorganisasjon (WHO), American Psychiatric Association og International Society for Traumatic Stress.

Jeg håper at disse dagene vil gi deg trygghet og kunnskap om hvordan vi kan bearbeide traumatiske hendelser med barn i alle aldre.

For en EMDR terapeut er alder ingen hindring.

Praktisk info: I 2021 går kurset digitalt.

Dato: 15.-17. septemer 2021

Tid: 09.00 – 16.00

Sted: Zoom link som sendes på epostadressen din.

Kostnad: 7.500,-

Påmelding: ansavida@online.no eller kontaktskjema nedenfor.

Trinn 1 og trinn 2 er nå slått sammen i dette kurset, så du kan bruke både barn trinn 1 og barn trinn 2 i kontaktskjemaet.

Oppgi når du tok EMDR grunnutdanning trinn I og fakturaadresse.

Kursene arrangere av:

Psykolog A. Savita Dalsbø
Spesialist i klinisk psykologi, NPF
EMDR Europe Approved C & A Trainer

KURS OG SERTIFISERING I EMDR

Det er to sertifiseringer en kan få som EMDR-terapeut, en generell i grunnutdanning og en kombinert sertifisering i grunnutdanningen og med barn og ungdom.

Sertifisering i grunnutdanning:

 • Trinn 1 grunnutdanning: Kurs i 3 dager (www.emdrutdanning.no)
 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
 • Trinn 2 grunnutdanning: Kurs i 3 dager
 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe Dette er en generell utdanning uavhengig av om en arbeider med voksne eller barn
 • Godkjent film, en

Sertifisering i grunnutdanning og med barn og ungdom:

Trinn 1 grunnutdanning: Kurs i 3 dager (www.emdrutdanning.no)

 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
 • EMDR med barn og ungdom: Kurs i 3 dager (www.emdrkurs.no)
 • Trinn 2 grunnutdanning: Kurs i 3 dager (www.emdrutdanning.no)
 • Rekkefølgen på Barnekurset og Trinn 2 er valgfritt
 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
 • Godkjente film; en med barn under 8 år og en med pasient 8-18 år

De 20 timene veiledning som inngår i den generelle sertifiseringen godkjennes også for sertifiseringen med barn og ungdom.

Kontaktskjema