Komplekse traumer

EMDR og komplekse traumer, 2 dager, 14. og 15. November 2022:

Vi har igjen gleden av å invitere til 2 spennende dager i samarbeid med Dolores Mosquera. Mosquera har lang klinisk erfaring og skrevet flere bøker om behandling med EMDR og dissosiasjon.

Hun er en ettertraktet kursholder. Første dag er med Mosquera på lettfattelig engelsk og andre dag med Einar Jenssen og A Savita Dalsbø hvor vi går igjennom nyttige verktøy og du får anledning til å øve på disse.

I EMDR utdanningen har du lært en effektiv og strukturert måte å behandle PTSD og andre traume reaksjoner.

I mer alvorlige og komplekse saker kan vi som klinikere støte på mange utfordringer. Vi erfarer bla at DSI (dysfunksjonelt lagret informasjon) er mer enn bare minner og at DSI også er relatert til tilknytnings problematikk, skam og selvomsorgssvikt.

Dette kurset vil gi deg en videre opplæring i en del aspekter som en EMDR-terapeut må forstå og kunne anvende i de mer alvorlige og komplekse sakene.

Du vil få praktisk kunnskap og erfaring med dissosiasjon og EMDR og konkret hvordan jobbe med forsvar og affektoleranse.

Du vil få handouts og en kursmanual med nyttige verktøy.

Velkommen!

Dato: 14. -15. november 2022
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo
Tid: 9.00-16.00
Kostnad: 7.500,-

Påmelding: savitadalsbo@gmail.com

Obs: Kontaktskjema under er ikke lengre i bruk. Vennligst bruk savitadalsbo@gmail.com.

Kontaktskjema