EMDR komplekse traumer

Det er en stor glede å ønske velkommen til kurset «EMDR og komplekse traumer» i Tromsø.

I 2020 skulle vi til å kjøre 2 kurs et i Oslo og et i Tromsø. Pga Coronapandemien er disse avlyst, vi er 3 som kjører kurset sammen, dessverre kunne ikke kursholder fra Spania og England komme.

Jeg vil derfor gjennomføre et en dags kurs i år. Kurset er stort sett det samme som dag 2 i vårt ordinære kurs.

Med EMDR-terapi har du lært en effektiv og strukturert måte å behandle PTSD og andre traumereaksjoner.

I mer alvorlige og sammensatte saker kan vi som klinikere støte på mange utfordringer. Vi erfarer bl.a. at dysfunksjonelt lagret informasjon er mer enn bare minner og er relatert til tilknytningsproblematikk, fragmentert selvopplevelse og manglende selvomsorg.

På denne dagen vil du få praktisk kunnskap om dissosiasjon og EMDR. Konkret hvordan jobbe med affekttoleranse og empatisk indre dialog.

Anbefalt litteratur: «EMDR and Dissociation: The Progressive Approach» Gonzalez & Mosquera.

EMDR grunnutdanning trinn I er en forutsetning for å kunne delta på kurset.

På kursdagen vil du få en manual med nyttige verktøy og prosedyrer.

Velkommen til Tromsø!

STED og TID:

UNN, Åsgård,

FESTSALEN

25. august 2020, kl 08.30-16.00

KOSTNAD: 2.800,-.

Lunsj og kaffe/te inkludert.

Kontaktskjema