IFS og EMDR

IFS og EMDR en integrert tilnærming

Jeg har gleden av å invitere til 2 spennende dager hvor vi kombinerer EMDR, personlighetsproblematikk og traumeforståelse i en helhetlig terapeutisk tilnærming. Vi vil kombinere EMDR og IFS (Internal Family System).

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og IFS (Internal Family Systems) er to ulike terapiformer som brukes for å hjelpe enkeltpersoner som sliter med traumer, emosjonelle utfordringer, og psykologiske lidelser. Her er en kort oversikt over hver av dem:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing):

EMDR er en psykoterapimetode utviklet av Francine Shapiro i 1987. Den er spesielt effektiv for behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre traumerelaterte tilstander. Metoden bruker øyebevegelser, lyd eller taktile stimuli for å hjelpe klienten med å behandle og bearbeide traumatiske minner og opplevelser på en sunn måte. EMDR-terapi følger vanligvis en bestemt protokoll som innebærer å identifisere traumatisk materiale, arbeide med tilknyttede følelser og kroppsopplevelser, og deretter hjelpe klienten med å bygge opp sunne mestringsstrategier.

Fordeler med EMDR inkluderer raskere behandlingsresultater, spesielt for enkeltpersoner som lider av traumer, samt en reduksjon i symptomer knyttet til traumer, angst og depresjon.

IFS (Internal Family Systems):

IFS er en terapimetode utviklet av Richard C. Schwartz. Den tar utgangspunkt i ideen om at individets sinn er delt inn i ulike deler, eller «deler,» hver med sine egne følelser, tanker og formål. IFS hjelper klienten med å identifisere og forstå disse ulike delene og deres roller i en persons liv. Terapien fokuserer på å bygge et harmonisk forhold mellom disse delene og hjelper klienten med å utforske hvordan de kan jobbe sammen for å oppnå indre balanse og helbredelse.

IFS gir flere fordeler, inkludert muligheten til å utforske og forstå komplekse emosjonelle reaksjoner og atferdsmønstre. Terapien gir klienten innsikt i seg selv og gir verktøy for å håndtere og transformere negative følelser og tanker.

Både EMDR og IFS er anerkjente terapiformer som har vist seg å være effektive for å hjelpe enkeltpersoner med å takle ulike psykologiske utfordringer. Valget mellom de to avhenger av individuelle behov og terapeutens ekspertise, og noen ganger kan terapeuter integrere elementer fra begge metoder for å tilpasse behandlingen til klientens spesifikke behov.

I EMDR utdanningen har du lært en effektiv og strukturert måte å behandle PTSD og andre traumereaksjoner. I mer alvorlige og komplekse saker kan vi støte på mange utfordringer. Vi erfarer bla at DSI (dysfunksjonelt lagret informasjon) er mer enn bare minner og at DSI også er relatert til tilknytningsproblematikk, skam og selv omsorgssvikt som har formet personlighetsfungeringen.

Dette kurset vil gi deg en videre opplæring i en del aspekter som er nyttig i de mer alvorlige og sammensatte sakene.

Du vil få praktisk kunnskap og erfaring med hvordan du jobber med personlighet, forsvar og affekttoleranse.

Du vil få handouts og kursmanual med nyttige verktøy.

Velkommen!

Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Tid: 9.00-16.00 begge dager

Dato: 2.-3. oktober 2024

Kostnad: 7.800,-

Påmelding: savitadalsbo@gmail.com

Oppgi fullstendig fakturaadresse.

Obs: Kontaktskjema under er ikke lengre i bruk. Vennligst bruk savitadalsbo@gmail.com og husk å oppgi fullstendig fakturaadresse.

Kontaktskjema