Om meg

  • Jobber som psykologspesialist på St Olavs HF, BUP, Trondheim
  • Holder kurs og veiledningsdager i EMDR terapi
  • EMDR Europe Accreditated Child and Adolecent Trainer level I og level II
  • Er medlem av EMDR Europe Child and Adolecent Committee
  • Vært styremedlem i EMDR Norge i mange år
  • Har jobbet som psykolog og psykologspesialist i Trondheim Kommune, UNN, Nordlandssykehuset og Coperiosenteret
  • Har hatt privatpraksis ved Trondheim Psykologsenter
  • Assosiert medlem av Forskningsgruppe i Traumepsykologi ved UiB
  • Undervist i Tryggere Traumeterapeuter i regi av RVTS Øst

Se også: