Om meg

  • Jobber som psykologspesialist i Trondheim kommune, psykisk helse og rus
  • Holder kurs og veledningsdager i EMDR.
  • Er EMDR Europe Accredited Child and Adolescent Senior Trainer
  • Er medlem av EMDR Europe Child and Adolecent Committee
  • Vært styremedlem i EMDR Norge i mange år
  • Har jobbet som psykolog og psykologspesialist i Trondheim Kommune, UNN, Nordlandssykehuset, Coperiosenteret, St. Olavs HF, BUP og Helgelandssykehuset
  • Har privatpraksis i Trondheim
  • Assosiert medlem av Forskningsgruppe i Traumepsykologi ved UiB
  • Undervist i Tryggere Traumeterapeuter i regi av RVTS Øst

Se også: